Kinh doanh bán card sỉ (cấp II)

Với số vốn 50 triệu bạn quyết định thử theo con đường kinh doanh bán card sỉ (cấp II) và muốn biết nó có lãi đáng để đầu tư hay không? Tôi xin chia sẻ vài kinh nghiệm của bản thân để các bạn tham khảo.

Continue reading “Kinh doanh bán card sỉ (cấp II)”

Advertisements

Trường học dành cho động vật

Lớp học dành cho động vật

Nếu không coi trọng sự khác biệt về nhận thức, nếu không coi trọng lẫn nhau và thừa nhận rằng cả hai đều đúng, rằng các mặt cuộc sống không phải lúc nào cũng mang tính quy luật, rằng luôn luôn có thể có giải pháp thứ ba, chúng ta sẽ không bao giờ vượt ra khỏi được giới hạn của sự định hình đó.

Continue reading “Trường học dành cho động vật”